SLU-nyhet

Spårämnen i hörselstenar viktigt verktyg i torskförvaltningen

Publicerad: 12 mars 2018
YHeimbrand_otolit_Sr_Mn.jpg

Förvaltning av fisk kräver vetenskapliga underlag. För östersjötorskens del behövs bättre underlag om ålder och tillväxt för att kunna göra beståndsuppskattningar och i förlängningen besluta om fiskekvoter. Yvette Heimbrand, doktorand vid SLU, analyserar spårämnen i torskarnas hörselstenar, och testar en ny metod för åldersbestämning av fisk.

Yvette Heimbrand, doktorand vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), använder Östersjötorskens hörselstenar (otoliter) som tidskapslar i sin forskning. Hörselstenar är små kalkstrukturer i fiskens hörsel och balansorgan. Stenarna lagrar ämnen som återspeglar miljön fisken lever i och hur fiskens ämnesomsättning ser ut under sitt dess liv.

Torsk åldersbestäms vanligtvis med hjälp av hörselstenarnas årsringar, men hos Östersjöns östra torskbestånd är dock årsringarna alltför oklara och svårtolkade. Detta innebär att det saknas vetenskapligt underlag om ålder och tillväxt, vilket behövs för beståndsuppskattningar, förvaltningsplaner och för att fastställa fiskekvoter. För att lösa problemet, analyserar Yvette Heimbrand hörselstenarna med mikrokemi för att utreda om säsongsmässiga variationer i upptaget av spårämnen kan visa hur gammal fisken är och hur den växer.

Aqua Introductory Research Essay 2018:1 Losing track of time: Causes and solutions for the problematic determination of Baltic cod age


Kontaktinformation

Yvette Heimbrand, doktorand
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
yvette.heimbrand@slu.se, o10-478 41 26

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se