SLU-nyhet

Hack for Sweden

Publicerad: 10 april 2018
Hack for Sweden logo 2018

För femte året är SLU engagerad i innovationstävlingen Hack for Sweden.

Hack for Sweden vänder sig till studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och entreprenörer som har 48 timmar på sig att skapa en lösning eller tjänst med hjälp av myndigheters öppna data.

Årets utmaningar hittar du på hackforsweden.se.

Tävlingen är kostnadsfri och öppen för alla. En jury utser vinnarna. För att ditt bidrag ska kunna utvärderas av juryn måste du följa tävlingsreglerna. Varje bidrag bedöms utifrån fem olika tävlingskategorier, varav en är Hack for Sweden Award.

Från SRH kommer Skogsdatalabbet kommer att vara med på plats under tävlingen för att stötta lagen om våra data. Den 15 mars ordnade Skogsdatalabbet och Skogsstyrelsen ett webbinarium om skogliga data och utmaningar.

 

Dataset från Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen


Statistikdatabasen – innehåller stor mängd statistik om skogen på länsnivå. Data från 1923-idag.
http://skogsstatistik.slu.se

PX-Webb databas med statistik på länsnivå om allt som rör skogens tillstånd och förändring. Alla tabeller i statistikdatabasen finns som tidsserier, många från 1983-idag men det finns även data från 1953-idag och även från 1923-idag. Databasen är byggd på SCB:s PX-Webb system och exporterar data i en rad format eller via en API – du får hjälp med att formulera frågor mot Statistikdatabasens API. Uttag gör du i Statistikdatabasens webbgränssnitt.

Skogliga grunddata – Heltäckande data om skogens höjd och volym
https://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata

Skogliga grunddata tas fram genom en kombination av laserskannade data och provytedata från Riksskogstaxeringen och ger heltäckande skogligdata. Laser- och fältdata från provytorna kopplas sedan ihop så att man utifrån laserdata kan skatta skogliga variabler för rastercellerna inom hela det skannade området. Variabler som beräknas är volym, grundyta, biomassa, grundytevägd medelhöjd och grundytevägd medeldiameter. 
Skogliga grunddata är ett samarbetsprojekt mellan SLU och Skogsstyrelsen och all information samt ingång till portalen hittar du på skogsstyrelsens hemsida (se länken ovan).

INSPIRE Kartor – WMS tjänst med massor av skogliga data
https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp?loc=sv 
Inom ramen för INSIPRE-direktivet har Riksskogstaxeringen tagit fram en serie med heltäckande kartor som bygger på den minsta pixelstorlek som vårt data tillåter. Riksskogstaxeringen är en stickprovsinventering och därför är vårt data alltid redovisat för ett visst område, vanligtvis län, men här har vi skapat områden utifrån INSPIRE-rutnätet där rutorna alltid innehåller data från minst 20 av våra provytor. Detta ger kartor med högre upplösning. Ett 20-tal variabler finns med information om ålder, höjd, trädslagsblandning, volym mm. Kartorna finns som Shapefile via en Atom-feed eller som WMS. Data finns i Geodatapotalen och där kan du även hitta alla relevanta metadata – öppna geodataportalen och sök efter ”Riksskogstaxeringen” i sökrutan.

Glöm inte att SLU har ett brett utbud av öppna data t.ex. artdata och vattenkvalitetsdata, gå gärna in och läs mer på: https://www.slu.se/miljoanalys/statistik-och-miljodata/oppna-data-vid-slu/

Utmaningar

Skogen runt om kring dig
Skogen berör människor och för många är en promenad eller vistelse i skogen ett viktigt fritidsintresse. Vi vill berika denna upplevelse genom att ge användare mer information både om skogen de ser omkring sig och hur skogen i deras län har förändrats över tid.

Genom att kombinera skogliga grunddata (information om närmiljön) med Riksskogstaxeringens API (tidsserier data) kan en ”två-stegs” mobilapp byggas.

Nyhetsrobot
Hur kan vi göra nyheter mer interaktiva? Inspirerad av TT-nyhets widgitar är utmaningen att skapa en webbaserad tjänst som skapar ”lokala” och mer ”personliga” nyheter utifrån en PX-Webb baserad API. I myndigheternas nyheter är uppgifter oftast på riksnivå men genom en nyhetsrobot kan en lokal text skapas automatiskt genom att koppla ihop en standardtext med uppgifter från en PX-Webb API. Denna tjänst skulle kunna fungera både med Riksskogstaxeringens API och med alla andra myndigheter som använder PX-Webb. Tjänsten kunde utvecklas till en kommersiell produkt som riktar sig till myndigheter – kanske till och med en hubb med lokala nyheter från massor av myndigheter?

Frågesports-app alt. Vems skog är bäst?
Debatten om skogen är het just nu och tyvärr blir den allt mer polariserad och baserad på tyckande. Riksskogstaxering står för en trygg faktabas i denna debatt och vi märker att många har fel uppfattning även kring fakta som:

  • Hur mycket skog finns det i Sverige?
  • Vem äger mest skog i Sverige (tips: det är inte skogsbolagen!)?
  • Hur mycket skog avverkas varje år?
  • Hur mycket gammal skog finns det?

Genom att använda Riksskogstaxeringens API kunde en ”frågesport/vilket är alternativ fakta/tävla mot dina kompisar-app ” skapas. Alternativt kunde man trigga igång tävlingsinstinkten genom en jämförelse app som gör det lätt att jämföra olika län/landsdelar – kan Västerbotten bräcka Stockholm? Enkelt att bygga och förhoppningsvis roligt att dela!

Statistik i skolan
Det är många myndigheter (bl.a. SLU) som har sitt data i det PX-Web system med en inbyggd API. Genom att koppla ihop läroplanen med API länkar skulle man kunna skapa en resurs för lärare att kunna använda officiell statistik i sin undervisning. Att använda en API (som uppdateras automatisk) så framtidssäkras resursen. Detta är viktigt för många sådana satsningar blir snabbt inaktuella. I och med att många myndigheter använder sig av PX-Web skulle samma system kunna användas av många myndigheter. Om du skulle vilja skapa en kommersiell produkt av detta kunde en betalningsmodell byggas på en avgift för en myndighet att ansluta sig eller en avgift för en skola att använda systemet (eller både och ;-) ).

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Anna-Lena Axelsson, forskare
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-786 85 91, 070-376 21 71      

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se