SLU-nyhet

Minskad biologisk mångfald påverkar ekosystem olika

Publicerad: 24 maj 2018
skogssjö.JPG

Det blir allt mer accepterat att förlusten av biologisk mångfald i ekosystem kan äventyra deras förmåga att fungera, till exempel genom att skada produktiviteten eller påverka biomassa och näringscykel. Det som fortfarande inte är fastställt är om effekterna av sådana förluster varierar mellan olika typer av ekosystem och i så fall varför.

Metaanalyser, inklusive en välkänd analys som publicerades i tidskriften Nature 2006, har hävdat att förlusten av biologisk mångfald är konsekvent inom alla ekosystem. Det finns dock statistiska problem med dessa analyser som kan ha undergrävt slutsatserna.

En studie har nu publicerats i tidskriften Nature där forskare från SLU i Umeå lägger fram bevis – från ett experiment som har pågått i 20 år – på att de effekter minskad biologisk mångfald har på den totala biomassan kan variera stort, och att denna inverkan också kan variera över tid. Dr Paul Kardol, dr Nicolas Fanin och professor David Wardle har kommit fram till att effekten av minskad biologisk mångfald har reducerats under de 20 år som experimentet löpt, detta eftersom de kvarvarande arterna kompenserat för de som försvunnit. Den viktigaste slutsatsen är att denna kompensation varierar mellan ekosystem och är som bäst när markbördigheten och produktionen är som lägst. De kunde även se att de negativa effekterna på biomassa var som lägst i de minst produktiva ekosystemen.

Forskarna använde ett system som består av 30 öar i skogsjöar i norra Sverige (sjöarna Hornavan och Uddjaure i Arjeplogs kommun). Båda sjöarna har separata, självständiga ekosystem. Dessa ekosystem skiljer sig stort i markbördighet och produktion eftersom de brunnit vid olika tidpunkter. 1996 anlade David Wardle små, experimentella odlingar på varje ö där växter (blåbär, lingon och kråkbär) sedan tagits bort i olika kombinationer för att simulera förlusten av biologisk mångfald. Man har sedan mätt växternas biomassa på flera av dessa odlingar under 20 år. Detta är det experiment som löpt längst i världen när det gäller att manipulera biologisk mångfald i flera ekosystem, och det fortsätter än i dag.

Sammanlagt ger den här studien det starkaste beviset hittills på att minskad biologisk mångfald, tvärtemot vad som hävdats på senare tid, får olika konsekvenser i olika ekosystem. Studien visar också att förmågan att förstå och förutsäga dessa konsekvenser innebär att man måste räkna med den övergripande roll som miljösammanhanget spelar.

Artikeln i www.nature.com :

Kardol, P., N. Fanin & D.A. Wardle (2018). Long term impacts of species loss on community properties across contrasting ecosystems. Nature, doi: 10.1038/s41586-018-0138-7

Kontakt:

Paul Kardol, SLU Umeå, paul.kardol@slu.se , tel 090-786 83 98


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se