SLU-nyhet

CBM:s löften för framtiden

Publicerad: 23 maj 2018
iucn-igelbäcken_w300.jpg

CBM var en av de svenska medlemmarna i IUCN som under en konferens på biologiska mångfaldens dag 22 maj, avgav löften för framtiden för det fortsatta arbetet för biologisk mångfald.

Konferensen bjöd på både en tur i naturreservatet vid Igelbäcken, och ett tillfälle att på allvar reflektera över värdet av biologisk mångfald, och hur de svenska organisationer som är medlemmar i Internationella naturvårdsunionen IUCN, ska fortsätta sitt viktiga arbete. Från CBM deltog Tuija Hilding-Rydevik, och Mike Jones.

Den biologiska mångfalden är hotad

Den biologiska mångfalden skapar förutsättningarna för människan att överleva på jorden och är grunden för våra samhällen och ekonomier. Biologisk mångfald innefattar artrikedom, genetisk variation inom arter och mångfalden av ekosystem. Men mångfalden är allvarligt hotad pga. människans sätt att leva, producera och konsumera. Klimatförändringarna och den minskande biologiska mångfalden är de två stora globala hoten mot människan och naturen.

IUCN visar att samarbete ger lösningar

Vi har äntligen medvind i arbetet för lösa det internationella samfundets högt uppsatta globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. Men ingen regering eller organisation kan ensam möta denna utmaning. IUCN är den globala organisation som för samman länder, miljöorganisationer och andra för att hitta vägar för gemensamma effektiva insatser för en hållbar utveckling med bevarad biologisk mångfald och uppnådda klimatmål. Med 70 års erfarenhet av detta arbete kan IUCNs unika samarbetsförmåga och kompetens bistå världen mer än någonsin.

P R O G R A M

Guidad tur vid Igelbäcken i anslutning till Ulriksdals slott. Området är ett kommunalt naturreservat och presenteras av Solna Stads ekolog Veronica Gelland Boström och limnolog Linda Svensson

Vad har vi uppnåt och vad vill vi uppnå?

Inledningstal: H.K.H. prins Carl Philip
Karolina Skog, miljöminister
Inger Andersen, IUCN:s generaldirektör
Rebecka le Moine, Kampanjen "Den Biologiska Mångfaldens Dag"
Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen
Maria van Berlekom, verksföreträdare för miljö / klimat, SIDA Moderator
Charlotte Permell, Chefredaktör WWF EKO

Löften för framtiden från IUCN:s svenska medlemmar
Inledning Jan Olov Westerberg, councillor IUCN
ArtDatabanken
Centrum för biologisk mångfald
Coalition Clean Baltic
Jägareförbundet
Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet)
Naturhistoriska riksmuseet
Naturskyddsföreningen Nordens ark
ProGeo
Skansen
Världsnaturfonden WWF

Sammanfattning: Inger Andersen, IUCN:s generaldirectör

Moderator Charlotte Permell, Chefredaktör WWF EKO

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se