SLU-nyhet

Fel i pressmeddelande om årets Skogsdata

Publicerad: 29 maj 2018

I ett pressmeddelande från SLU 23/5 ”Hur står det till med Sveriges skogar?” uppgavs en felaktig uppgift om att antalet grova träd i Sverige idag är långt under nivåerna för snart 100 år sedan.

Stycket nu korrigerat på https://www.slu.se/ew-nyheter/2018/5/skogsdata2018/  och lyder istället ” I ett längre perspektiv är arealen gammal skog dock fortfarande långt under nivåerna för snart 100 år sedan. Mängden hård död ved och antalet grova träd är dock långt högre idag jämfört med på 1920-talet” 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Sidansvarig: Riksskogstaxeringen@slu.se