SLU-nyhet

Sveriges skolgårdar krymper!

Publicerad: 24 maj 2018
gunga.jpeg

Skolgården är en central utemiljö för barn och unga. Att ha tillgång till en kvalitativ utemiljö på skolgården eller i närheten av den, är viktigt för barns lek, lärande och hälsa.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har på uppdrag av Boverket gjort en nationell kartläggning av landets skolgårdar. Studien undersöker hur stora skolgårdarna är och hur mycket de har förändrats under åren 2014-2017. Studien har genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet och Tankesmedjan Movium. (se länk till kartläggningen nedan)

Studien visar att skolgårdarna krymper och under de tre läsår som undersökts har varje grundskoleelev i genomsnitt fått 3.7 kvadratmeter mindre friyta per person.

På SLU finns en grupp som forskar och undervisar kring planering, utformning och förvaltning av utemiljöer för barn och unga. Viktiga hörnstenar är också kunskap om livskvalitet och sociala förhållanden för barn och unga i urbana och suburbana byggda miljöer.

Dessa forskare och lärare vid SLU samlas i nätverket Barn och landskap för att möta omvärldens behov av kunskap och vägledning i att förbättra de miljöer där barn och unga växer upp och på så sätt ge dem bästa förutsättningar.

Under portalen Barn och landskap finns kontaktuppgifter till forskare och lärare som är engagerade i nätverket.


Kontaktinformation
Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se