SLU-nyhet

Anmäl dig till Växtskyddskonferensen 2018

Publicerad: 19 juni 2018
tomater.jpg

SLU och Jordbruksverket arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2018 den 14-15 november i Uppsala. Anmäl dig innan första oktober och få rabatt på anmälningsavgiften!

Den nationella växtskyddskonferensen 2018 är en mötesplats för forskare, rådgivare, myndighetspersoner, branschföreträdare och andra växtskyddsintressenter.

Läs mer och anmäl dig här.

Teman för årets konferens:

  • Nya ogräs och skadegörare inom jordbruk, trädgård och skog
  • Viltskador i skog, åker och trädgård 
  • Klassning av växtskyddsmedel
  • Biologisk bekämpning, inklusive mikrobiomforskning
  • Resistensförädling av grödor och träd
  • Ny teknik
  • Integrerade strategier för framtidens växtskydd i jordbruk, trädgård och skog
  • Forskning, innovation, regelverk – hur kan man underlätta och snabba på processen från forskning till tillämpning?
Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se