SLU-nyhet

Forskaranställning som bioinformatiker

Publicerad: 14 juni 2018

Institutionen för vilt, fisk och miljö (VFM) söker en motiverad forskare som kombinerar utmärkta färdigheter inom de tillämpade fälten bioinformatik och beräkningsbiologi med en gedigen förståelse inom grundforskningsfältet beteendeekologi. Den blivande innehavaren av anställningen förväntas samarbeta och stödja ett brett spektrum av olika projekt och deras specifika behov inom bioinformatik.


Kontaktinformation

Göran Spong, universitetslektor
Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU
goran.spong@slu.se, 073-0350641

Sidansvarig: bo-soren.wiklund@slu.se