SLU-nyhet

SLU-forskare i cancerupprop

Publicerad: 14 juni 2018

I dag, i samband med att konferensen Uppsala Health Summit öppnar, publicerar ett antal forskare, däribland tre från SLU, en debattartikel i Dagens Samhälle kring den framtida cancervården.

”I år får ungefär 60 000 svenskar en cancerdiagnos. Om tjugo år beräknas de vara 100 000. Globalt är ökningen större, framför allt i länder med små eller mycket små resurser. Vi har blivit allt bättre på att förstå cancersjukdomar, bromsa och t o m bota dem. Men vi oroas över det växande gapet mellan medicinska möjligheter och vad vården kan erbjuda, och att vi inte till fullo utnyttjar kunskap vi har för bättre cancervård och tidig prediktion. Har vi råd att ge alla bästa möjliga behandling? Hur ska vi prioritera? De krassa frågorna måste ställas”, skriver debattörerna, bl a professorerna Henrik Rönnberg och Erik Bongcam samt forskningsingenjör Tomas Klingström från SLU i artikeln.

”Ett internationellt samarbete där vi på ett ansvarsfullt sätt kan dela tillgång till prover och data från vården skulle vara av stort värde för hela världens cancerpatienter”, heter det också i artikeln.

Uppsala Health Summit har i år som tema Care for cancer och pågår 14-15 juni på Uppsala slott med delegater från hela världen.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/dags-att-stalla-fler-krassa-fragor-om-cancervarden-22592 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se