SLU-nyhet

Ny rapport: Mervärden som konkurrensmedel

Publicerad: 22 juni 2018
rapport-mervarden.JPG

På uppdrag av jordbruksverket har SLU studerat hur svenska jordbruksföretag kan arbeta med mervärden och hur en sådan strategi kan påverka företagens lönsamhet och konkurrenskraft. I den nyligen publicerade rapporten ”Mervärden som konkurrensmedel – affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier” får vi ta del av resultatet.

SLU har studerat vilka kompetenser svenska jordbruksföretag behöver för att lyckas med mervärdesstrategier, baserat på sex fallstudier. I rapporten identifieras en rad kompetenshöjande åtgärder som skulle kunna göra att fler svenska företag ökar sin lönsamhet med hjälp av mervärden. Dessa åtgärder delas in i sex områden: marknad och marknadsföring, ekonomistyrning, ledarskap och organisation, produktutveckling, strategisk utveckling samt produktionens effektivitet och ekonomistyrning.

Rapporten ingår i projektet Kompetens för konkurrenskraft och ska bidra till att skapa underlag för effektiva kompetensutvecklingsåtgärder inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Vill du veta mer? Läs hela rapporten här.


Kontaktinformation

Fredrik Fernqvist, universitetsadjunkt
Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU
fredrik.fernqvist@slu.se, 040-41 53 88

Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se