SLU-nyhet

Internationell veterinärkonferens hölls på Campus Ultuna

Publicerad: 05 juli 2018
Vet-patologikonf_fotoCeciliaLey-juni2018-600x600px.jpg

Den 14-15 juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology en internationell veterinär patologikonferens på SLU:s Campus Ultuna i Uppsala.

Under två dagar i juni höll Nordic Society for Veterinary Pathology (NSVP) sitt årliga symposium, det fyrtioförsta i ordningen, på Campus Ultuna.

Symposiet organiserades gemensamt av veterinära patologer från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedisinska anstalt (SVA). Närmare 50 deltagare, med representanter från universitet och institut i Norge, Danmark, Finlad, Island, Lettland och Sverige närvarade.

Under mötet diskuterades bland annat patologiundervisningen på veterinärprogrammen i de olika nordiska länderna och handhavande av fall för veterinär rättsmedicinsk patologi. Vidare gavs det tillfälle för deltagarna att presentera aktuell forskning inom ämnet patologi, dryfta diagnostiska utmaningar och nätverka för utökat samarbete mellan länderna.

Text och foto av Cecilia Ley, universitetslektor, SLU och ordförande NSVP 2017-2018.


Kontaktinformation

Cecilia Ley
Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för patologi                                                        

Telefon: 018-671204
E-post: cecilia.ley@slu.se

Sidansvarig: li.gessbo@slu.se