SLU-nyhet

Repliker. "Avloppets kväve och humus bör också återvinnas"

Publicerad: 17 augusti 2018

Miljöminister Karolina Skog bör inte upprepa tidigare års misstag att låta uppdraget omfatta bara fosfor, skriver Håkan Jönsson, professor i kretsloppsteknik SLU med flera.

I DN Debatt 180717 motiverar miljöminister Karolina Skog utredningen om fosfor ur avloppsslam med att den ska bidra till att anpassa jordbruket till cirkulär ekonomi och öka självförsörjningen. Utredningens direktiv att förbjuda slamspridningen med krav på återvinning av fosfor innebär emellertid att klimatvinsten från återvunnet avloppsslam/fosfor mer än halveras i ett 20-årigt perspektiv, eftersom varken slammets humus eller kväve återvinns.

Upprepa inte misstaget från 2002 och 2012 att låta uppdraget omfatta bara fosfor. Vidga det till kväve, fosfor, kalium, svavel och humus och till olika systemlösningar. För klimatet, kretsloppet, självförsörjningen och den cirkulära ekonomin.

Läs hela artikeln här: https://www.dn.se/debatt/repliker/avloppets-kvave-och-humus-bor-ocksa-atervinnas/

Fakta:

Jordbruk är beroende av växttillgängligt kväve, fosfor, kalium och svavel. Odlingsåret 2014/15 såldes handelsgödsel med 12 500 ton fosfor, 190 000 ton kväve, 25 500 ton kalium och 27 500 ton svavel i Sverige. Allt importerades. I maten och i toalettavloppet finns det cirka nio gånger så mycket kväve som fosfor. Potentiella klimatvinsten per kg är mycket större för återvunnet kväve än för fosfor och den totala potentiella klimatvinsten av att återvinna avloppets kväve cirka 70 gånger större än av att återvinna dess fosfor. Vid källsortering av toalettavlopp kan 100 procent av kvävet, fosforn, kaliumet och svavlet återvinnas i en produkt som passar jordbruket. Detta görs i flera kommuner till exempel Uddevalla, Södertälje och byggs i området H+ i Helsingborg.