SLU-nyhet

Engångstallrikar av blad lockade SLU:s holdingbolag

Publicerad: 27 september 2018

SLU Holding har investerat i ett startup-företag, Leafymade, som utvecklar hållbara material som kan ersätta plast och papper i engångsprodukter. Idag tillverkas bland annat engångstallrikar av blad. I företaget finns tidigare studenter på masternivå från SLU och Uppsala universitet.

SLU Holdings främsta syfte är utveckla forskningsresultat till nya processer, tjänster eller produkter inom de gröna näringarna. Dessutom arbetar SLU Holding med studenter både när det gäller innovationer och entreprenörskap. Ett viktigt mål i verksamheten är att bidra till arbetet med FN:s 17 globala mål, som handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa – och att lösa klimatkrisen.

– I det här fallet handlar det om en grupp tidigare studenter från Uppsala universitet och SLU i ett ungt företag som har en profil som stämmer väldigt bra överens med vår hållbarhetsinriktning, säger Henrik Landgren, Senior Innovation & Business Advisor, SLU Holding.

Företagets första produkter är engångstallrikar och små skålar tillverkade av löv som råvara. Tillverkningen är småskalig och sker i byar på den indiska landsbygden, där kunskap om gamla traditionella sätt att använda trädens blad finns kvar. Inga tillsatser krävs i produktionen. Bladens naturliga egenskaper gör det möjligt att ta fram ett material som tål vätska och som är tillräckligt tjockt för att tillverka både tallrikar och små skålar.

I och med SLU Holdings investering söker nu Leafymade aktiva samarbeten med forskare på SLU. Forskning kring frågor som rör företags samhällsansvar (corporate social responsibility, CSR) i utvecklingsländer är ett aktuellt forskningsområde liksom forskning om möjligheten att använda svenska växtmaterial i produkter som kan ersätta plast eller papper.

Läs mer om Leafymade AB i en längre artikel på SLU Holdings webbplats.


Kontaktinformation

Henrik Landgren Senior Business Advisor
SLU Holding
henrik.landgren@slu.se, 018-67 13 61, 072-559 1665