SLU-nyhet

”EU-domslut om genteknik hotar nödvändig växtforskning”

Publicerad: 12 september 2018

Vi är starkt kritiska till utslaget i EU-domstolen om den nya gentekniken Crispr. Det hotar vår framtida livsmedelsförsörjning och arbetet med att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Politikerna måste inse de om­fattande negativa konsekvenserna och skyndsamt utarbeta en vetenskapligt baserad policy, skriver sex universitetsrektorer, däribland Peter Högberg, SLU i en artikel på DN Debatt.

”Vi … är starkt kritiska till ett utslag i EU-domstolen, som likställer den nya så kallade genom-editeringstekniken (Crispr) med den äldre GMO-tekniken. Vetenskapligt är teknikerna klart åtskilda, med olika potentialer, möjlig­heter och helt olika effekter”, heter det i artikeln.

”De akademiska institutionerna står givetvis till förfogande för att bidra med vetenskaplig kunskap om till exempel hur genom-editerade grödor skiljer sig från konventionellt förädlade grödor. Vi tvingas konstatera att våra åsikter och vår kompetens inte getts vikt ännu, men hoppas att en reformerad biosäkerhetslagstiftning ska kunna baseras på akademisk kunskap”, skriver de sex rektorerna.

https://www.dn.se/debatt/eu-domslutet-om-genteknik-hotar-nodvandig-vaxtforskning/

Se den engelska versionen av debattartikeln här: EU decision threatens neccessary plant research


Kontaktinformation