SLU-nyhet

Forskare och lantbrukare i Tanzania arbetade tillsammans för att säkra maten

Publicerad: 27 september 2018
En fåra är grävd på fältet.

Marcos Lana, forskare på institutionen för Växtproduktionsekologi, har arbetat i nära samarbete med lantbrukare i Tanzania för att hitta odlingsmetoder som minskar risken för missväxt och svält.

- Det handlade verkligen om matsäkerhet, att inte skördarna skulle torka bort helt och hållet.

Marcos Lana berättar att forskarna, som kom från Tyskland och Tanzania organiserade flera aktiviteter tillsammans med de lokala lantbrukarna för att diskutera och välja odlingsåtgärder som de trodde kunde fungera på deras fält.

Spara på dropparna

Av de åtgärder som testades var det en som lantbrukarna tyckte hade potential. Nämligen att  gräva fårorpå åkrarna och placera fröna i fördjupningarna emellan dem, så kallade tied ridges. Tekniken bidrar till att det lilla regn som faller under regnsäsongen är tillgänglig en längre tid för grödorna, plus att man undviker ytavrinning och jorderosion.

Marcos Lana

- Det ökade skördarna lite men det viktigaste var att det var färre tillfällen när skörden misslyckades helt på grund av torka. Metoden är arbetskrävande men kan användas åtminstone på vissa fält för att minska risken att hela skörden misslyckas under torra år. Det är bara en av många strategier som lantbrukarna använder för att öka matsäkerheten, de sprider också risken genom att odla fält på många olika ställen eftersom regnfallet kan variera mycket mellan olika platser, säger Marcos Lana.

Undvika konflikter

En risk i stora forskningsprojekt med forskare från många länder är att missförstånd leder till konflikter. Det finns kulturella koder som är lätta att missa eller bryta mot om man inte är medveten om det. En sak som skilja sig åt är mejlkulturen. Några kollegor kan tycka att korta effektiva mejl är ohyfsade medan andra istället anser att mer sociala mejl tar för lång tid att läsa (Asking ”How are you doing” eller inte gå direkt på de arbetsrelaterade aspekterna etc).

Forskargruppen i den tysk-tanzaniska forskargruppen arbetade med öppen konfliktkultur (open conflict culture), som handlar om att erkänna och öppet ta tag i missförstånd innan de eskalerar. Om man känner att något inte känns bra i samarbetet frågar man först sig själv om det verkligen är en konflikt eller bara ett missförstånd. Kommer man fram till att det är en konflikt så går man till den personen direkt för att höra hur de upplever det för att se om man har uppfattat situationen på samma sätt.

Lyckades bra

- Det var jättebra. Trots att vi var 100 forskare med olika inställning som arbetade tillsammans hade vi aldrig några stora konflikter, säger Marcos Lana.

Men hur undviker man att det blir missförstånd mellan lantbrukare och forskare?

- Det är viktigt att lära känna varandra. När jag arbetar på fältet försöker jag använda min egen erfarenhet. Jag växte upp på ett litet lantbruk i södra Brasilien och sedan har jag också arbetat på gårdar av olika storlekar. Då kan jag berätta för lantbrukaren hur vi gjorde och de kan visa mig hur de gör. Sen gäller det också att fråga samma sak på lite olika sätt så att man verkligen märker om man pratar om samma sak.

Lantbrukare besöker sitt fält efter torka. Foto: Trans-SEC
Kvinna arbetar på grönsaksfält.
Grönsaker i Morogoro. Foto: Trans-SEC

Kontaktinformation

Marcos Lana, Universitetslektor, biträdande
Institutionen för växtproduktionsekologi, Agrara odlingssystem
marcos.lana@slu.se, +4618672054, +46705382755