SLU-nyhet

Om jordbrukslandskapets utveckling i nya Miljötrender

Publicerad: 24 september 2018
Omslag Miljötrender 2018. Foto: Balazs Kovacs/iStock och fotocollage Jenny Svennås-Gillner, SLU.

SLU:s miljöanalys i jordbrukslandskapet har växt mycket i omfattning de sista åren. I detta nummer av Miljötrender får du några exempel på hur jordbrukslandskapets utveckling följs och hur lösningar för ökad hållbarhet kan se ut.

Ur det 32-sidiga innehållet:

NILS kartlägger det svenska landskapet

SLU har inom ramen för NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) analyserat och tolkat flygbilder av jordbrukslandskapet. Resultat finns för närvarande från analyser gjorda mellan 1980-tal och 2003–2007.

Det multifunktionella jordbrukslandskapet: Tål både torka och skyfall

Åtgärder som håller kvar vattnet i landskapet kan hjälpa till att tillgodose jordbrukets vattenbehov och minska risken för översvämningar.

Optimerar betet för djur och naturvård

SLU-forskare utvecklar en modell för beräkning av det lämpliga betestrycket i en hage.

Riskbedömning av växtskyddsmedel kan förbättras

Riktvärden för växtskyddsmedel och produktgodkännande: nivåerna är olika.

Pilotprojekt ska kartlägga myllret på åkrarna

Miljötrender var med när tre fältassistenter lärde sig att inventera daggmaskar, nematoder, ogräs, svamp och insekter i åkermark. Det kan vara början på ett nytt miljöövervakningsprogram.

 

Fakta:

Prenumerera på Miljötrender

På tidningen Miljötrenders hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också tidigare nummer.

Om Miljötrender

Tidningen Miljötrender från SLU vänder sig till dig som jobbar inom miljö- och naturvård eller är engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden. Här kan du läsa om nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad.

Prenumerera på Miljötrender nyhetsbrev

Prenumerera gratis på Miljötrender nyhetsbrev. Här kan du bland annat läsa om nya resultat från SLU:s miljöanalys och forskning.


Kontaktinformation