SLU-nyhet

Skogen är glödhet – men räcker skogen?

Publicerad: 22 januari 2019

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Behövs mer skog för att ersätta fossila råvaror? Ska mer skog skyddas? I regeringsförklaring och januariavtalets 73 punkter har skogen och klimatomställningen en framskjuten position. Den 23 januari samlas nära 200 av skogens makthavare på Skogens dag för att prata om skogen.

– Skogen är en viktig resurs för Sveriges utveckling och välfärd. Skogens dag är ett inslag i vårt gemensamma arbete med att lyfta fram Västerbottens unika och framstående kompetens i modern träbyggnad, skogsteknik, maskintillverkning och en bred och djup skogsforskning, säger Magdalena Andersson landshövding i Västerbotten.

– Forskningen bidrar med nödvändig kunskap för en grön omställning av samhället både på lokal och global nivå. Skogsforskningen vid SLU är världsledande och tillsammans med Umeå universitet skapar vi en unik tvärvetenskaplig miljö för forskning om skogens alla värden, säger Göran Ståhl, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap, SLU.

Arrangörerna är förutom Länsstyrelsen i Västerbotten och SLU också Umeå universitet, Future Forests och Skogstekniska klustret. Skogstekniska klustret, som byggt upp Skogens dag under flera år, består av tio teknikföretag som samverkar med universitet och skogsbolag för att utforska morgondagens skogsbruk och tekniker.

– Nytänkande och innovation är avgörande för att kunna bygga ett fossilfritt samhälle och bruka skogen hållbart. Skogstekniska klustret vill vara en språngbräda för framtidens skogsbruk, säger Gunnar Bålfors, ordförande i Skogstekniska klustret och vd för Indexator.

Ur programmet

Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, beskriver hur han ser på skogens roll i klimatomställningen.

Författaren Gunnar Wetterberg kommer att prata om skogen och dess historia, men också om ett annat av hans historiska specialområden – Axel Oxenstierna.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner kronor på skogsforskning, bland annat för att öka produktionen i skogen. Projektet presenteras under dagen.

Future Forests premiärvisar sin nya film ”Skogen – räcker den? Filmen kommer att publiceras på SLU:s youtubekanal. Den följs av en debatt med riksdagspolitiker.