SLU-nyhet

Viktigt att öka tillförseln av skörderester

Publicerad: 11 januari 2019
skordetroska.png

För att öka kolinlagringen i marken är det viktigast att öka tillförseln av skörderester, skriver bland annat Thomas Kätterer, Lars Bergström och Holger Kirchmann från institutionen för mark och miljö i tidningen LandLantbruk.

För kolinlagringen i mark är det viktigare att öka tillförseln av skörderester än att påverka nedbrytningen. Globalt innehåller all mark ungefär 1 500 miljarder ton kol i den översta metern, vilket överstiger mängderna i såväl atmosfären som i all biomassa på land.

Jordbruket står för 20% av växthusgaserna

Sveriges totala utsläpp av mänskligt betingade växthusgaser omräknat till koldioxid uppgår till 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Jordbruket svarar för cirka 20 procent.

Möjlighet att förbättra jordarnas mullkapital

Mjölk- och nötköttproducerande gårdar har genom sin vallodling de högsta kolförråden i åkrarna. Många växtodlingsgårdar med huvudsaklig odling av spannmål vittnar å andra sidan sedan årtionden tillbaka om att jordarna blivit mer kompakta och svårbearbetade. På dessa gårdar finns såväl behov som möjligheter att förbättra jordarnas mullkapital.

– Att öka odlingen av fånggrödor i form av insådd i spannmål på våren eller sådd på hösten efter skörd av årets gröda är sannolikt de åtgärder som kan ge den kvantitativt största nettoinbindningen av kol, skriver författarna.

Läs hela artikeln i LandLantbruk.


Kontaktinformation

thomas.katterer@slu.se, 018-672425

lars.bergstrom@slu.se, 018-672463, 070-5207141

holger.kirchmann@slu.se, 018-672292

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se