SLU-nyhet

Artiklar med pomologiskt tema i senaste numret av Biodiverse

Publicerad: 08 oktober 2019
Innehållsförteckning i ett nummer av Biodiverse. Foto.

Biodiverse är en tidskrift som ges ut av Centrum för biologisk mångfald (CBM) vid SLU. I senaste numret, som har tema ”Mat och biologisk mångfald”, finns två artiklar med anknytning till Pom och Nationella genbanken. Artiklarna fokuserar på frukt- och bärsorternas bevarande, användning och namnsättning.

På sidan 22-23 berättar genbankskurator Inger Hjalmarsson om bevarandet av äldre frukt- och bärsorter i Nationella genbanken. Artikeln innehåller också några recept från tidigt 1900-tal - en tid då det var vanligt att inte bara rekommendera plommon till plommonkompott utan också ge förslag på passande sorter.

På sidan 24-25 får läsaren veta mer om fruktsorternas namnsättning. Författaren Björn Aldén är redaktör för Svensk kulturväxtdatabas (SKUD) och redogör för ämnets komplexitet och hur vi kan hitta rätt namn till våra äpplen. Många sorter är gamla och har under århundradenas gång fått olika namn i olika länder, så det är inte helt lätt. 


Kontaktinformation

Inger Hjalmarsson, genbankskurator

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
inger.hjalmarsson@slu.se, 040-41 55 74, 070-414 50 64

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se