SLU-nyhet

Djurskyddsföreningen donerar pengar till SLU

Publicerad: 08 oktober 2019

SLU har fått 224 000 kronor av Svenska Djurskyddsföreningen för att utföra en studie som ska förbättra arbetet i de djurförsöksetiska nämnderna.

Syftet är att göra det lättare att genomföra uppdraget ur både ett juridiskt och ett etiskt perspektiv (genomföra en nytto-skade-analys och applicera 3R-principerna: replace, reduce, refine).

Resultaten kommer att ha praktisk betydelse för nämnderna och övriga nyckelaktörer såsom djurskyddsorganen, djurhusens veterinärer, Jordbruksverket och Sveriges 3Rcenter – 3R: replace (ersätta djur), reduce (minska antalet djur), refine (förfina metoder). Genom att minska risken för att djur utsätts för onödigt lidande och underlätta för nämnderna att genomföra en nytto-skade-analys och tillämpa 3R-principerna, kan allmänhetens förtroende och tillit öka.

Pilotprojektet kommer att pågå under sex månader och fungera som bas för fortsatt forskning inom samma område. Arbetet kommer att redovisas både muntligt för nyckelaktörerna och i skrift.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, ordförande på Svenska Djurskyddsföreningen.

– SLU och dess forskare är oerhört glada för detta samarbete och mycket tacksamma för Svenska Djurskyddsföreningens betydelsefulla donationer, säger Christine Jakobsson, ansvarig för fundraising vid SLU.

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se