SLU-nyhet

Lovande jordbruksteknik för småbrukare i Afrika söder om Sahara

Publicerad: 17 oktober 2019
Jordbrukare arbetar på torr jordbruksmark.

Fattigdom bland småbrukare i Afrika söder om Sahara är ofta kopplat till sandjordar. Men det går att göra jordarna mer fruktbara. Forskare från bland annat SLU har undersökt potentialen hos en lovande jordbruksteknik (Subsurface Water Retention Technology, SWRT). Tekniken kan öka skördarna rejält och är på lång sikt billigare än att investera i bevattning och gödsel. Dessutom kan den också lagra betydligt mer kol i marken.

Många jordbrukare i Afrika söder om Sahara kämpar oerhört hårt för att få sina grödor på sandjord att producera tillräckligt. Sandjordar är inte särskilt bra på att hålla vatten och näringsämnen i växtrotzonen. De kan helt enkelt inte förvänta sig annat än dåliga skördar. Med gödsel och bevattning skulle skördarna kunna öka. Men de resurserna har dessa lantbrukare oftast inte tillgång till.

Lovande teknik

SWRT är baserat på underjordisk installation av täta membran som består av polyetylen. Det minskar mängden vatten och näringsämnen som går förlorat särskilt från jordar med grov textur.

Med hjälp av modellering som bygger på data från andra platser har forskarna utvärderat potentialen hos tekniken  i åtta afrikanska länder. Närmare bestämt Angola, Botswana, Kenya, Namibia, Moçambique, Sydafrika, Tanzania och Zimbabwe. Nu testas tekniken för första gången i Zimbabwe .
Enligt projektet kan tekniken dubblera majsskördarna i de åtta afrikanska länderna och fånga cirka 15 miljoner ton kol på 20 år. Det gör att metoden både kan bidra till bättre tillgång på mat och motverka klimatförändringen.

- Tekniken har stor potential men det krävs stöd från beslutsfattare om jordbrukare ska kunna gå över till den nya tekniken. Både när det gäller policy och ekonomiskt stöd, säger Libère Nkurunziza, forskare på SLU och huvudförfattaren till artikeln.

Har fått stor uppmärksamhet

Studien har nyligen publicerats i Frontiers in Sustainable Food Systems och har fått stor uppmärksamhet i media. Du hittar en längre version på engelska.

De inblandade forskarna kommer från SLU (Sverige); International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology(Kenya); Cape Peninsula University of Technology (Sydafrika); Bindura University of Science Education ( Zimbabwe) och Michigan State University (USA).

The scientific article

 The Potential Benefits and Trade-Offs of Using Sub-surface Water Retention Technology on Coarse-Textured Soils: Impacts of Water and Nutrient Saving on Maize Production and Soil Carbon Sequestration Libère Nkurunziza et al

Fakta:

Vad är SWRT?

SWRT är baserat på underjordisk installation av täta membran som består av polyetylen. Det minskar mängden vatten och näringsämnen som går förlorat särskilt från jordar med grov textur. Membranen fungerar i mer än 40 år och är därför en långsiktig lösning för sandjordar i torra och halvtorra miljöer. Tekniken kan omvandla jord som ger låga skördar till oaser av hållbar produktion, som bidrar till att mätta den växande globala befolkningen. Mer information finns här.