SLU-nyhet

Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i plantskolorna

Publicerad: 24 oktober 2019

Med ett varmare klimat ökar risken för svampangrepp på plantskolor. I ett samarbete mellan SLU och Svenska Skogsplantor pågår nu forskning för att hitta alternativ till kemiska bekämpningsmetoder för att undvika att skador från svampangrepp ökar i framtiden.

Varje år sätts över 350 miljoner plantor av gran och tall ut i Sverige. För att så många som möjligt ska överleva olika typer av svampangrepp behövs bra och hållbara skyddsmetoder.

Redan nästa år förbjuds ett av bekämpningsmedlen och ytterligare ett beläggs med kraftiga restriktioner.

- Så rent praktiskt måste vi rätt snabbt hitta alternativ till dem. På längre sikt handlar det såklart om att minska användandet av kemikalier ur ett hållbarhetsperspektiv och hitta alternativa bekämpningsmetoder på plantskolorna, säger Rebecca Larsson, doktorand vid institutionen för skoglig mykologi och knuten till Svenska Skogsplantor (SSP).

Läs hela artikeln hos Sveaskog.


Kontaktinformation

Åke Olson

ake.olson@slu.se

018-671876

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se