SLU-nyhet

Öppen föreläsning 7/11: Värt att veta om trädens biologiska mångfald

Publicerad: 31 oktober 2019

Hur mycket är ett träd värt? Den 7 november kl 12:15 håller Sebastian Sundberg från ArtDatabanken en föreläsning i SLU-bibliotekets Värt att veta-serie. Föreläsningen handlar om våra träds nyckelroll som värdar för biologisk mångfald.

Gran, tall och ek har vardera omkring 1 000 arter av svampar, lavar, mossor och ryggradslösa djur knutna till sig. En dryg femtedel av Sveriges alla landlevande arter är beroende av en enda värdväxt. Kom och lyssna på varför träden utgör så viktiga men också sköra strukturer i livets väv.

Direktsändning

Föredraget streamas. Här är länken till direktsändningen. Länken börjar fungera 12.10.

https://play.slu.se/qc/?id=0cscji

Föredraget läggs ut på webben så att man kan se det i efterhand. Länk till föredraget kommer att publiceras på denna sida.

Sebastian Sundberg är kärlväxtansvarig vid ArtDatabanken och ledde arbetet med klassningarna av arters förhållanden till värdväxter vars resultat sammanfattades i en rapport som publicerades under våren 2019.

Utställning i SLU Biblioteket Ultuna

Passa på att titta på utställningen Livets träd - trädets liv i samband med föreläsningen. Fram till 2 december visar SLU Centrum för biologisk mångfald akvareller, röntgenbilder och tyger som knyter an till en bokserie om trädens biologiska mångfald.  Böckerna Sälg, Asp, Björk och Tall ger en djupgående och översiktlig bild av trädens alla innevånare.


 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se