SLU-nyhet

Toalettrevolution eller inte?

Publicerad: 14 oktober 2019

Almedalsveckan 2019 gick i klimatets tecken och vatten var det ämne som genomsyrade många evenemang under veckan. SLU Urban Futures hakade på trenden och arrangerade ett seminarium under veckan på temat källsorterande toaletter och avlopp.

Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten. Och nog är det lite märkligt att använda stora volymer dricksvatten för att spola bort den mest näringsrika fraktionen av hushållsavfall samtidigt som vi utarmar jordbruksjorden och övergöder våra hav. 

Ett väl fungerande system för hantering av toalettavfall är grundläggande för både hälsa och miljö. Det finns dock de som menar att dagens vattenbaserade system har spelat ut sin roll, och att det är dags för en toalettrevolution ­– även i stadsmiljö.

Miljöfördelar är flera med källsorterande toaletter och ger mer än nio gånger större nytta än dagens system. Minskade utsläpp, vattenbesparing och ökat kretsloppet är några av nyttorna menade Jennifer McConville, en av paneldeltagarna på seminariet. 

Idag finns flera exempel på vattensnåla och källsorterande toaletter som minskar vattenanvändningen och möjliggör återföring av näringsämnen till jordbruket, men vad krävs för att de ska komma på plats? Vilka är hindren och vilka är drivkrafterna?

Några av de lösningar som diskuterades var bland annat behovet av en gemensam vision för att lyckas i stadsmiljö, att våga prova i mindre skala och en dialog kring frågorna mellan olika aktörer. Samtidigt är normen med vattentoalett stark i hela världen, vilket också är ett hinder. Men en lösning på det föreslås genom kommunikation med aktörer, användare och allmänhet för att öka förståelsen och acceptansen för lösningar som inte är vattenbaserade.

Kretsloppsuppenbarelse, innovationsångest, hygienupplevelse och VA-turism lyftes dessutom under seminariet. Var du inte på plats? Lyssna på vad panelen tycker i efterhand. Nu finns seminariet Källsorterande toaletter - en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling på Youtube.

Under Almedalsveckan erbjuder SLU Urban Futures eget program i aktuella frågor och deltar i andras seminarier som handlar om frågor som är viktiga för hållbar stadsutveckling nu och i framtiden. På så sätt vill vi att forskning - riktiga fakta - ska utgöra grund för såväl debatt som beslut.

Seminarium Almedalen: Källsorterande toaletter - en skitviktig fråga för hållbar stadsutveckling Foto: Peter Rutherhagen
Moderator Josefin Wangel, SLU Urban Futures
Jennifer McConville, forskare, SLU Institutionen för energi och teknik Foto: Peter Rutherhagen
Karin Habermann, industridesigner, Harvest Moon Foto: Peter Rutherhagen
Sigrid de Geyter, VD, Uppsala Vatten och Avlopp AB Foto: Peter Rutherhagen
Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten Foto: Peter Rutherhagen

Sidansvarig: camilla.zakrisson.juhlin@slu.se