SLU-nyhet

Fras doktorander testar Rinntech Resistograf

Publicerad: 08 november 2019

FRAS-Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, ett unikt gränsöverskridande forskningsprojekt som tar krafttag för att öka kunskapen om hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt. Projektet finansieras av skogsnäringen tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Linneuniversitetet och Skogforsk

Två av Fras doktorander, Grace Jones (LNU) och Magnus Persson (LNU) har i fält testat ett nytt verktyg Rinntech Resistograf.


Rinntech Resistograf är ett nytt verktyg på institutionen för Skog och träteknik på Linnéuniversitetet. Det är en borr som kan mäta motståndet i veden samtidigt som den borras in i veden och används för att mäta densitet vid olika sträckor in i veden. Doktoranderna vill undersöka hur väl den kan användas för att mäta bredden på årsringar och vidare grundytetillväxt.
Se deras FILM från fältförsöket.

Mer information om FRAS, samt kontaktuppgifter till Doktoranderna hittar ni HÄR.


Kontaktinformation