SLU-nyhet

SLU Landskapsdagar i Ultuna, oktober 2019

Publicerad: 04 november 2019

SLU Landskapsdagar 2019 planerades i anslutning till Uppsala Health Summit, där årets fokus var hur man bygger städer med och för barn. Landskapsdagarna lockade både personal och studenter.

Dagarna inleddes med en hedersdoktorsföreläsning av Sveriges nya riksarkitekt, Helena BjarnegårdSe hennes föreläsning här

Vi fick också möjlighet att lyssna på två intressanta huvudtalare:

Tim Gill, oberoende forskare, advokat och rådgivare kring ämnen som berör barns lek och fria mobilitet. From knowledge and vision to implementation of Child-friendly Urban Planning and Design. Insights from cities in Europe and Canada. Läs mer om Tim

Ann-Katrin Bäcklundavdelningsföreståndare för Pufendorfinstitutet, Lunds universitet. Why inter- and transdisciplinarity, and how?​ 
Hon engagerade sig även i diskussioner med representanter från SLU Landskap. (Ett arrangemang av forskningsplattformen SLU Urban Futures.)
Läs mer om Ann-Katrin

Sveriges nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård presenterade en hedersdoktorsföreläsning med titeln 'Landscape architecture and possibilities for sustainable development'.
The ECLAS 2020 Planning group held a workshop in order to share and discuss conference experiences and update participants about the current stage in the different working groups.
Gemensam afterwork och middag på Klang Market i centrala Uppsala.
Lars Johansson, ordförande i SLU Landskap, presenterade SLU Landskaps styrgruppsrapport 2019.
Keynote 1: Tim Gill, independent scholar, advocate and consultant on childhood. ‘From knowledge and vision to implementation of Child-friendly Urban Planning and Design. Insights from cities in Europe and Canada’.
SLU Landskapsdagar lockade ungefär 70 deltagare från Alnarp och Ultuna. Huvudföreläsningarna lockade även både medarbetare och studenter.
Keynote 2: ’Why inter- and transdisciplinarity, and how?’ Ann-Katrin Bäcklund, Department of Human Geography and Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund university.
Medlemmar i SLU Landskaps styrgrupp och arbetsgrupp samlades i en workshop kring frågan hur man kan arbeta för ökad visibilitet kring SLU Landskap. Workshopen leddes av kommunikationskonsult Catherine Kihlström.
SLU Landskaps bokkasse, som även kan användas som kakkasse.

Kontaktinformation

SLU Landskap
SLU Landskap är en tvärinstitutionell plattform för samverkan och gemensam profilering av landskapsämnet inom SLU och en av de största miljöerna inom forskning och undervisning inom landskapsarkitektur i Europa.

https://www.slu.se/landskap/

Sidansvarig: catherine.kihlstrom@slu.se