SLU-nyhet

Debattartikel i UNT: Vi har tio år på oss att undvika katastrofen

Publicerad: 22 november 2019

I dag samlas länets kommuner, Region Uppsala, företag och organisationer på Uppsala slott för att genom löften om tydliga åtgärder se till att ord omsätts i handling. Det pågår redan mycket gott arbete i vårt län, men för att nå de nationella klimat- och energimålen måste ambitionsnivån höjas och takten i genomförandet av åtgärder öka. Det skriver Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU, tillsammans med ett antal andra aktörer i en debattartikel i dagens Uppsala Nya Tidning.

"I de löften som undertecknas av 30 av länets aktörer i dag ingår åtgärder för fossilfria transporter och resfria möten, energieffektiviseringar, minskat matsvinn, främjande av reparationer och mycket mer. Det är med gemensamma ansträngningar, där alla bidrar efter bästa förmåga och utifrån sina olika förutsättningar, som vi kan åstadkomma verkliga framsteg."

Utöver Maria Knutson Wedel är artikeln undertecknad av Göran Enander, landshövding, Eva Åkesson, rektor vid Uppsala universitet samt regionstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande i samtliga kommuner i Uppsala län.

Länk till debattartikeln

Separat SLU-nyhet om den av landshövdingen ledda ceremonin på Uppsala slott

Relaterade sidor: