SLU-nyhet

Lennart Karlsson belönad av KSLA

Publicerad: 19 december 2019

Lennart Karlsson har belönats för sina föredömliga insatser jordbruksforskningens tjänst av Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Lennart Karlsson har i många år varit försökstekniker på Lövsta fältforskningsstation på SLU. Nu är han pensionär men arbetar fortfarande när det behövs extra hjälp. Det gjorde det till exempel i somras eftersom vi har många försök på Lövsta för tillfället.

KSLA:s motivering är att Lennart under år av krympande försöksverksamhet inom jordbruksområdet kraftfullt bidragit till att kvalitén i SLU:s fältforskningsverksamhet upprätthållits och utvecklats, speciellt när det gäller ekologisk odling, kulturspannmål och odling av humle.

Bidragit till dagens moderna Lövsta

KSLA skriver i motiveringen

"Lennart Karlsson har visat att det går att bedriva ekologiskt lantbruk, med eller utan djur, utan att få problem med ogräs och med god avkastning hos grödorna. Han har varit starkt bidragande till det ökande intresset för gamla odlingssorter, som han odlat och vars odlings- och bakningsegenskaper han spridit kunskap om i olika sammanhang, även till allmänheten.

Lennart Karlsson har lyft intresset för humleodling och hans goda insatser som försökstekniker har bidragit till att SLU har satsat resurser på att skapa den nya och moderna Lövsta fältforskningsstation, där han med tiden blivit mer och mer blivit specialiserad på genomförande av fältförsök.

Forskare, doktorander, och studenter har haft stor glädje av Lennart Karlssons väl utvecklade gröna fingrar och förmåga att se lösningar på uppkomna problem."

Läs mer om 2020 års pris och belöningar från KSLA


Kontaktinformation

Carolyn Glynn, prefekt
Institutionen för växtproduktionsekologi
018-671051 carolyn.glynn@slu.se

Sidansvarig: Janne.Nordlund.Othen@slu.se