SLU-nyhet

SLU får uppdrag utveckla växtförädling och fiskavel

Publicerad: 31 december 2019

Regeringen uppdrar åt SLU att säkerställa tillgång till nya växtsorter anpassade för svenska odlingsförhållanden, vilket är av stor vikt för en stärkt konkurrenskraft i jordbruket i ett förändrat klimat. Ett kompetenscentrum för växtförädling inrättades vid SLU efter att medel anvisats i budgetpropositionen för 2018 för att tillgodose detta behov.

Regeringen uppdrar åt SLU att utveckla kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund, och att fortsätta utveckla avelsarbete på regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper, i enlighet med regeringens tidigare beslut.

För dessa ändamål avsätts 20 miljoner kronor för SLU Grogrund, och en miljon kronor för arbetet med att förbättra avelsarbetet på regnbåge under 2020.

För perioden 2021–2025 beräknas tio miljoner kronor per år för SLU Grogrund, och en miljon kronor per år för arbetet med att förbättra avelsarbetet på regnbåge.


Kontaktinformation