SLU-nyhet

Ur Skog & Framtid: Skogen kan ge mer – men också bli mer variationsrik

Publicerad: 12 december 2019

Tillväxten i de svenska skogarna ökar. För 20 år sedan låg den på 90 miljoner skogskubikmeter per år – i dag på 115. Inriktningen är att befästa den utvecklingen och samtidigt tillgodose andra krav som ställs på skogen.

Den ökade tillväxten beror framför allt på att de skogar som anlades på 1950- och 1960-talen växer så bra, säger Urban Nilsson, professor i virkesproduktion vid SLU. Och det finns en lång rad åtgärder som kan öka tillväxten ytterligare. Alla ryms inom dagens skogslagstiftning och handlar om att bli lite effektivare på många områden.

Han menar att det teoretiskt skulle gå att höja tillväxten med 50 procent.  Men, säger han, det är skillnad på teori och praktik. Om man skulle sköta all skog med ett sådant mål skulle det bli mörkt i de svenska landskapen. Däremot kan man tillämpa principerna i delar av skogarna. Ökad virkesproduktion är ett viktigt mål, framförallt att klara klimatet. Men det är inte längre det enda, allt överskuggande målet.

Det finns också ett nationellt miljömål om att skogarna ska bli mer variationsrika. Och olika skogsägare kan sätta olika mål främst. En och samma skogsägare kan också ha olika mål för olika delar av sin skog. Han konstaterar också att det tidigare icke-intresset för lövträd i skogsbestånden har förändrats. Det gjorde att det heller knappast bedrivits någon forskning om blandskogar. Följaktligen har det också saknats skötselråd för blandskogar.

– Inom ramen för Future Forests har vi arbetat med att utveckla metoder för lövskogsskötsel. Det handlar bland annat om att bygga upp nya kunskaper, ta fram tillväxtmodeller och underlag för gallringsmallar som fungerar också i blandskogsbestånd.

Urban Nilsson är därför övertygad om att vi kommer att få se fler blandskogar framöver. Och att de svenska skogarna därmed också kommer att bli mer variationsrika än dagens.

– Betydligt mer talar för blandskog än emot. Inte minst på grund av de påfrestningar som klimatet kan komma att innebära och samhällets signaler om att ta skogens andra värden i större beaktande.

Text: Lars Klingström

Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid nr 1 2017. Alla nummer av Skog & Framtid kan laddas ner här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se