SLU-nyhet

Integrering av odling på land och i vatten – ett framgångskoncept för matproduktion i framtiden?

Publicerad: 13 februari 2019
Professor Barry Costa-Pierce. Foto.

Ta chansen att lyssna på en internationellt ledande forskare inom akvakultur och fiske, KSLA Wallenberg Professor Barry Costa-Pierce. SLU Future Food och SLU Aquaculture bjuder in till ett inspirerande lunchseminarium den 20 mars!

Costa-Pierce forskning fokuserar på utveckling av hållbara system för akvakultur utifrån ett holistiskt perspektiv. I sin presentation Integrated Agriculture-Aquaculture-Energy Ecosystems vid SLU kommer han att ge exempel både från sötvatten och från marina miljöer.

Barry Costa-Pierce har mer än 40-års erfarenhet inom marin- och sötvattensforskning. Hans övergripande forskningsområde är  inom "Ocean Food Systems" - hur akvatiska matproduktionssystem världen över interagerar med marina/sötvattensekosystem, fiske, akvakultur och människor.

Costa-Pierce har ofta en multidisciplinär approach som inkluderar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet. Professor Costa-Pierce är en av pionjärerna inom "Ecological Aquaculture"; han deltog i den grupp inom FAO (Food & Agriculture Organization) som utvecklade FAO:s "Ecosystems Approach to Aquaculture" och har sedan dess arbetat för att implementera konceptet på lokal- och global nivå.

För mer information om Barry Costa Pierce och hans forskning; https://www.une.edu/people/barry-a-costa-pierce

Seminariet och diskussionen hålls på engelska.

För information om program och registrering.

 

Välkommen!
/SLU Future Food och SLU Aquaculture