SLU-nyhet

Ny artikel om in situ-bevarande av kulturväxtsläktingar

Publicerad: 10 februari 2019

Kulturväxtsläktingar är precis som namnet antyder vilda släktingar till våra odlade växter. Gemensamt för dem alla är att de kan ha egenskaper som är värdefulla för oss att utnyttja.

I en artikel författad av bland andra Jens Weibull, Pom-samordnare och nationell koordinator för växtgenetiska resurser, redogörs för ett samnordiskt projekt med syfte att utbyta erfarenheter och utveckla en gemensam nordisk plattform för arbetet med kulturväxtsläktingar. Det långsiktiga målet har varit att upprätta ett nätverk av områden i Norden där särskilt viktiga arter är bevarade. 

Artikeln publicerades den 6 februari i tidskriften Plant Genetic Resources. Hela artikeln finns att läsa här.


Kontaktinformation

Jens Weibull, samordnare för Pom och nationell koordinator för växtgenetiska resurser

Växtregelenheten, Jordbruksverket

jens.weibull@jordbruksverket.se, 070-573 22 48                   

Sidansvarig: linnea.oskarsson@slu.se