SLU-nyhet

Sida och SLU i diskussioner om globala utmaningar

Publicerad: 14 februari 2019

Under gårdagen besökte Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, SLU:s ledning.

Carin Jämtin träffade Karin Holmgren (rektor), Ylva Hillbur (vicerektor för internationella relationer) and Sara Gräslund (Enhetschef SLU Global) för att diskutera globala utmaningar och lantbrukets bidrag till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Läs hela artikeln och se bilder från besöket på den engelska sidan.


Kontaktinformation

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

SLU Global
Ledningskansliet

Agricultural Sciences for Global Development
PO Box 7005, SE-750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 7
www.slu.se/slu-global 
global@slu.se

Sidansvarig: malin.planting@slu.se