SLU-nyhet

Donation till forskning på kattsjukdomar

Publicerad: 22 mars 2019

Maj Johnson har testamenterat sin kvarlåtenskap till fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, som har fått en donation på ca 5,3 miljoner kronor till forskning i katters sjukdomar, företrädesvis genetiska sjukdomar.

Under hennes långa liv har katter betytt mycket för den mycket generösa donatorn som genom denna gåva vill bidra till att förbättra hälsan hos katter i framtiden. Dessa medel ska bilda Maj Johnsons fond på SLU och det kommer att ske årliga utlysningar i mars månad under åtminstone de närmaste tio åren till forskare på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för forskning på sjukdomar som drabbar katter.

– SLU och våra forskare är mycket glada och tacksamma för donationen. Tillgång till dessa pengar är av stor betydelse då det är brist på medel att söka när det gäller forskning för hälsa för katternas egen skull, säger Christine Jakobsson, SLU.


Kontaktinformation