SLU-nyhet

Ny rapport: SLU:s forskning håller hög internationell klass

Publicerad: 25 mars 2019

Forskningen vid SLU håller mycket hög internationell vetenskaplig standard, och bedömdes i flera fall som världsledande. Flertalet forskargrupper fick även högsta betyg när det gäller att kommunicera sina forskningsresultat och att åstadkomma samhällsnytta. Det framgår av utvärderingen Kvalitet och nytta 2018, som nu publicerats.

Sveriges lantbruksuniversitets, SLU:s uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur dessa kan användas på ett hållbart sätt. För att uppdraget ska uppfyllas krävs att SLU:s forskning är av högsta kvalitet och att resultaten kommer till nytta i samhället. För att få insikt i hur universitetet arbetar mot dessa mål initierade SLU:s styrelse i april 2017 en forskningsutvärdering, Kvalitet och Nytta 2018 (KoN 2018).

I denna rapport beskrivs utvärderingens övergripande resultat, som kommer att utgöra en grund för framtida strategiska beslut på olika nivåer inom universitetet. KoN 2018 är den andra utvärderingen av sitt slag på SLU; den första genomfördes år 2009.

De områden där SLU fick högsta betyg för vetenskaplig kvalitet är: Skoglig mykologi och växtpatologi, Kemisk ekologi, Geokemi och organisk miljökemi, Skoglig genetik och växtfysiologi, Molekylär växtbiologi och Mikrobiell ekologi.

En av de mest slående insikterna som de externa bedömarna framförde är att SLU sitter på ett “guldägg”, tack vare forskningsområden som har avgörande betydelse för livet på jorden, världsledande kompetens och ett nära samarbete med intressenter, samt god forskningsinfrastruktur.

Expertbedömarna ansåg att SLU är unikt i att ha tillgång till dessa resurser samtidigt och att kombinationen utgör en ovärderlig potential för SLU att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Forskningsutvärderingen har gett tid för självreflektion och utmynnat i ett stort utbud av intressanta idéer och insikter av betydelse för SLU:s framtida utveckling. Nu är det dags att dra nytta av vad vi har lärt oss och vidta nödvändiga åtgärder utifrån våra nya insikter, skriver SLU:s förre rektor Peter Högberg som haft det yttersta ansvaret för utvärderingen.

– Utvärderingen visar att vår forskning är mycket viktig för vår värld och jag tror att det också kan locka duktiga studenter till oss. Jag är övertygad om att samhället behöver fler studenter från SLU och att det kan ge oss utökade resurser. Med en större budget för utbildning kan vi också anställa fler universitetslektorer och fler av våra forskare kan engageras i utbildningen, säger SLU:s nuvarande rektor Karin Holmgren.

Utvärderingsgruppen har bestått av ett hundratal internationella experter från både akademi, näringsliv och offentlig sektor.

För mer information:

Niklas Nordquist, forskningssekr, SLU, niklas.nordquist@slu.se , tel 0722-36 66 01

Ladda ned rapporten här:

https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/uppfoljningar-och-indikatorer/forskningsutvarderingar-kvalitet-och-nytta/kvalitet-och-nytta-2018/


Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 072 236 6601