SLU-nyhet

Varmare klimat kan leda till förlust av rovfiskar

Publicerad: 04 mars 2019

Experiment och matematiska modeller har visat att klimatuppvärmning ofta leder till att födovävar stabiliseras och varierar mindre över tid, följt av att rovfiskar i toppen av näringskedjan dör ut. Men fram tills nu har sådana resultat kommit från enkla modeller, som antagit att alla individer i en art fungerar som en genomsnittsindivid. I naturen finns dock stor variation mellan individer inom en art, och det har stor betydelse för hur de påverkar och påverkas av andra arter. I en ny studie visar forskare från SLU att variation i storlek inom en population är avgörande för hur födovävar påverkas av varmare klimat.

I en studie av medarbetare från bland annat institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) som nyligen publicerats i Ecology Letters, undersöktes hur storleksvariation inom en art kan styra om födokedjor blir kortare på grund av utdöenden vid högre temperaturer, och om de blir mer eller mindre stabila i ett varmare klimat. Forskarna har utvecklat och analyserat matematiska modeller som beskriver hur rovfisk, bytesfisk och djurplankton påverkar varandra och påverkas av temperatur och hur födokedjan som helhet förändras.

Modellerna visar helt nya effekter av uppvärmning – alternativa jämvikter. Det innebär att en födokedja i en och samma miljö kan vara sammansatt och fungera på olika sätt, beroende på hur den såg ut från början. I det här fallet visade det sig att i ett varmare klimat kan födokedjan antingen vara intakt, eller så kan rovfisken dö ut under uppvärmningen. En viktig följd av alternativa jämvikter är att även om födokedjan skulle vara intakt efter uppvärmning, med rovfiskar i, så kan dessa inte återhämta sig igen om de skulle utsättas för ytterligare störningar såsom till exempel fiske.

Sammantaget innebär detta att predatorer, som t ex rovfiskar, skulle kunna vara utsatta för en större risk för utdöende i varmare klimat, än vad som tidigare förståtts när man ignorerat variation i kroppsstorlek inom arter.

Länk till artikel: 
Size-based ecological interactions drive food web responses to climate warming >>


Kontaktinformation

Max Lindmark, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
max.lindmark@slu.se, o10-478 41 73