SLU-nyhet

Nytt Östersjöcentrum på skansen: elever ska lära sig om människors påverkan

Publicerad: 11 april 2019

Den 12:e april öppnar Baltic Sea Science Center på Skansen för allmänheten. Helena Aronsson, samverkanslektor på institutionen för mark och miljö har varit med och tagit fram den delen av utställningen som handlar om hur vi människor påverkar Östersjön genom utsläpp av övergödande ämnen och hur utsläppen kan minskas.

På Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Här kan man lära sig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet. Kunskapsunderlaget för centret har tagits fram av SLU och Stockholms universitet. En av forskarna som varit inblandade är Helena Aronsson.

– Den viktigaste målgruppen är ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, men också alla besökare som är intresserade förstås, berättar Helena.

De pedagogiska rummen på centret lyfter fram olika miljöutmaningar kring övergödning, miljögifter och fiske.

En nyfiken abborre som precis har flyttat in på Baltic Sea Science Center på Skansen. Foto: Cajsa Lithell.
I bryggakvariet lever de fiskar som lever kustnära. Det är djur man kan fiska från sin brygga. Här lever t ex gäddan, gösen, abborren, mörten och sarven. Foto: Cajsa Lithell.
Tångsnällan hittas i vegetation på någon meters djup. Det är en marin art, med utbredning upp till Bottenhavet. Foto: Cajsa Lithell.

– Jag hoppas att de som gått igenom utställningen känner att Östersjön inte är död och den är oerhört vacker och spännande. Vi människor påverkar Östersjön negativt och det finns stora utmaningar, men mycket blir också bättre när vi arbetar med problemen. Det viktigast är att ge eleverna en insikt om att vi alla kan vara med och göra skillnad. Det finns hopp! Säger Helena.

Förutom att uppleva utställningen kan skolor boka in sig på lektioner. Den pedagogiska verksamheten är viktig, och här kommer Skansen få stöd från både SLU och Stockholms universitet.

– Det är en jättebra chans för oss att möta elever och tidigt väcka intresset för miljöfrågar, avslutar Helena.


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se