SLU-nyhet

Tvärvetenskapligt framtidslabb lanseras på SLU

Publicerad: 12 april 2019

Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv.

Det övergripande syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.

Framtidslabbet är experiment i tvärvetenskapligt framtidstänkande. Inspirationen kommer dels från Pufendorfinstitutet och LU Futura vid Lunds universitet, dels från min tidigare erfarenhet av undervisning och forskning inom framtidsstudier. Jag tror att kombinationen av en inledande ’crash course’ och ett öppet utforskande projekt kan locka många och inspirera till nya, spännande forskningsfrågor, menar Josefin Wangel, bitr. programchef för SLU Urban Futures.

Forskning inom framtidslabbet ska knyta an till något av de tematiska områden som SLU Urban Futures och SLU Future Food arbetar med: hållbar stadsutveckling och ett hållbart livsmedelsystem. Just nu letar projektet forskare inom SLU som vill testa nya arbetssätt och metoder tillsammans med kollegor från andra discipliner.

Vi vet att många av SLU:s forskare redan arbetar med ett framtidsperspektiv, men framförallt med de framtidsfrågor som vi redan vet är viktiga. Som framtidsplattformar har vi i uppdrag att arbeta än mer långsiktigt. Vad är morgondagens framtidsfrågor?, säger Annsofie Wahlström, programchef SLU Future Food.

Projektet är en del i SLUs framtidsplattformar som kännetecknas av ett tvär- och mångvetenskapligt arbetssätt med framtidsperspektiv, i skärningspunkten mellan akademi och samhälle, som genom samverkan med relevanta samhällsaktörer identifierar och utvecklar nya forskningsfrågeställningar till stöd för att lösa framtida utmaningar.

Fakta:

Är du forskare på SLU? Sök till Framtidslabbet!

Under 12 månader får sammanlagt sex personer ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv. Skicka in din ansökan senast den 10 maj.

Läs mer om utlysningen och skicka in din ansökan. 

SLU Urban Futures

SLU Urban Futures är en strategisk plattform som utvecklar och stärker tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling.

Läs mer om SLU Urban Futures.

SLU Future Food

SLU Future Food är en plattform för forskning och samverkan för att ta fram kunskap, lösningar och innovationer som syftar till att hela livsmedelssystemet ska präglas av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet för att övervinna morgondagens utmaningar. Forskningen handlar om såväl växter som djur, från minsta molekyl till de globala systemen.

Läs mer om SLU Future Food.