SLU-nyhet

Sök pengar för digital transformation av livsmedelssystemet

Publicerad: 20 maj 2019
formasutlysning.png

Inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel kommer Formas att utlysa upp till 60 miljoner kronor under tre år för projekt som bidrar till den digitala transformationen av livsmedelssystemet.

Utlysningen hos Formas öppnar den 23: maj och stänger den 27:e augusti. 

Mycket att vinna på att integrera digital kompetens

Vårt livsmedelssystem inkluderar alla råvaror, processer och infrastrukturer som är förknippade med jordbruk, handel, detaljhandel, transport och konsumtion av livsmedel. Det finns även ett tydligt samband mellan hälsa och livsmedel. Livsmedelsområdet har mycket att vinna på att integrera användandet av digital kompetens samt digitala verktyg i framkant. 

Tydligt tvärvetenskapligt angreppssätt viktigt

Utlysningen syftar till att främja forskningsprojekt med ett tydligt tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar livsmedelsforskning med digitaliseringskompetenser (exempelvis digitala tjänster, digitala verktyg och Big Data), för att höja konkurrenskraft och hållbarhet i vårt livsmedelssystem. Projekten bör vara treåriga med en finansiering på tre till fem miljoner kronor per år.

Läs mer om utlysningen hos Formas.

Den 18:e juni håller Formas ett webbinarium "Digital transformation av livsmedelssystemet" om utlysingen där frågor besvaras.

Sök såddpengar hos SLU Future Food senast 23 juni

Det finns möjlighet att söka såddpengar från SLU Future Food för att skriva tvärvetenskapliga ansökningar för den här utlysningen, alternativt för att starta upp tvärvetenskapliga samarbeten som syftar till att skriva ansökningar till utlysningen. Här finns instruktioner för att söka pengar från SLU Future Food.

Det går att söka mellan 50 000 - 100 000 kr per ansökan. Det är upp till den sökande att motivera och beskriva vad det sökta beloppet ska användas till. Använd formuläret som du når via länken till SLU Future Food i stycket ovan. Vi kommer som mest dela ut 500 000 kr totalt.  SLU Future Food bedömer vilka som beviljas utifrån satta kriterier.  Möjligheten att söka pengar från SLU Future Food för denna utlysning är från nu till 23:e juni. Besked kommer att ges i början av juli.

Sidansvarig: gunilla.leffler@slu.se