SLU-nyhet

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Publicerad: 09 maj 2019

Regionalt och nationellt i Sverige finns en ökad efterfrågan av produkter baserade på odlade och vilda bär och frukter. En ökad hälsotrend och en ökad efterfrågan på bekväma högkvalitativa produkter som juicer, smoothies och liknande, är förmodligen anledningen till att efterfrågan på bär växer. Det finns således en efterfrågan på bär och produkter baserade på bär, som skulle kunna komma de svenska bärodlarna tillgodo.

I studien, Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag, konstaterar författarna att det behövs utveckling och kommersialisering av nya produkter för att lönsamheten i bärbranschen ska öka. För att nå dit behövs i sin tur en ökad samverkan mellan olika aktörer längs bärens värdekedja. I den här studien belyses nya samverkansformer i värdekedjan med syftet att generera ökad lönsamhet i bärnäringen.

Förstudien bygger på litteraturstudier, intervjuer med ett antal bärodlingsföretag i Norrbotten och Halland, samt två genomförda workshops. Många av aktörer i projektet efterlyser en specifik organisation kring samverkan. En ökad samverkan bland producenterna skulle kunna ge möjligheter till samarbete kring gemensamma maskiner, inköp av emballage, större leveranser, marknadsföring med mera. Men även en ökad samverkan med andra aktörer skulle gynna branschen som helhet.

Fakta:

Läs mer i förstudien, Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag. Författare är Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Fredrik Fernqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Ann-Kristin Isaksson, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland samt Hanna Åström, Hushållningssällskapet Halland.

Studien är finansierad av Tillväxt Trädgård.

Mer om nätverket Tillväxt Trädgård

Till Tillväxt Trädgårds projektbank


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se