SLU-nyhet

Öppet seminarium: Gamla sädesslag och klimatförändringar - kan vi lära av historien?

Publicerad: 10 maj 2019
hist-sädesslag_foto sebastien boudet_w-400.jpg

Vi vänder oss till både forskare och allmänt intresserade, att komma och ta del av tre inspirerande och intressanta föredrag. Det handlar om den historiska aspekten av klimatförändringar och skördestabilitet när det gäller våra historiskt använda spannmål och en spaning framåt vad som är viktigt vad gäller spannmålsodling.

Välkomna till ett seminarium om gamla spannmål i ett nytt ljus!

Tid: 2019-05-20 09:00 - 12:30
Plats: SLU Campus Ultuna i Uppsala, Sal "Audhumbla", (VHC).
Sista anmälningsdag: 12 maj 2019
Mer information och anmälan: Karin Gerhardt, karin.gerhardt@slu.se, eller tfn: 0709-429055

Moderator är Göran Bergkvist, och några programpunkter är :

- Hur påverkade klimatvariationer spannmålsodlingarna i historisk tid?
(Matti Wiking Leino, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet)

Ett förändrat klimat och hållbar spannmålsproduktion, vad anser SMHI att vi bör tänka på? (Jacob von Oelreich, SMHI, Kunskapscentrum för klimatanpassning).

Läs hela programmet här.

Dessutom kommer vi få höra mer om projektet "Historiska sädesslag i framtidens mat. Kulturspannmålens roll för ekologisk spannmålsproduktion och konsumtion - kan vi lära av historien?"

Om projektet

Vi har sett att det finns en trend att äldre spannmålssorter, så kallade kulturspannmål, kan klara extrem torka bättre än moderna, förädlade spannmålssorter, men det är svårt att dra slutsatser på de data som finns idag. I ett nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt, "Historiska sädesslag i framtidens mat" (start 2019) ska vi under fyra år tillsammans med forskare från SLU och Högskolan Kristianstad, odlare, samt branschfolk, undersöka potentialen hos kulturspannmål i ekologisk produktion.

På seminariet vill vi presentera projektet och lyfta en del av de frågor vi ställer – samtidigt som vi passar på att presentera en del av våra medverkande aktörer, bland andra bagaren Sébastien Boudet som bjuder på bröd och bullar bakade av kulturspannmål!

Varmt välkomna!

Läs mer om projektet på www.slu.se/kulturspannmal

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se