SLU-nyhet

Östersjön och Chesapeake Bay jämförs under kurs för amerikanska studenter på SLU

Publicerad: 22 maj 2019

Från den 12:e till 23:e maj är SLU värd för en grupp studenter från Penn State University i USA. De är här för att lära sig om vattenkvalitet och inriktar sig särskilt på att jämföra situationerna i Östersjön och Chesapeake Bay.

Östersjön och Chesapeake Bay har mycket gemensamt. Vattnet i båda områdena har en gradient från färskt vatten uppströms till brackvatten till saltvatten och på båda ställen finns problem med övergödning. Den 12–23 maj hålls en kurs för en blandad grupp studenter från Penn State University med fokus på vattenkvalitet. Med studenterna följer också ett antal forskare och lärare.

– De flesta studenterna läser till agronom eller miljövetare, men några har en samhällsvetenskaplig inriktning. De läser den här kursen som en sommarkurs utanför ordinarie terminstid, berättar organisatörernen Karin Blombäck.

Ett utbyte som förbättrar kunskap om vattenkvalitet

Det är andra gången SLU har den här kursen, första gången var 2016. Att kursen organiseras beror på att det finns ett stort intresse från både Penn State University och SLU att fortsätta och utöka sitt vetenskapliga samarbete. I augusti 2018 var ett antal amerikanska forskare från bland annat Penn State University på besök på institutionen för mark och miljö och institutionen för vatten och miljö för att knyta kontakter.

– Det är jätteroligt att Penn State University vill förlägga en tvåveckorskurs här. Eftersom både studenter och forskare deltar får vi respons på den forskning och det miljöanalysarbete vi själva gör kopplat till övergödningsproblematik. Vi får också insyn i vad man gör på Penn State University och det vattenkvalitetsarbete som görs inom Chesapeake Bays avrinningsområde, säger Karin.

Studenterna från Penn State University tillsammans med kursorganisatörerna Karin Blombäck och Kristina Mårtensson.
Diskussionsövningar på kursen på institutionen för mark och miljö. Foto: Karin Blombäck.
Ett av kursmomenten var ett studiebesök på Wiggeby gård hos Håkan Eriksson. Foto: Karin Blombäck.

”Det finns mycket vi kan lära av varandra”

– Samarbetet med SLU ger oss en enorm möjlighet att studera en prioriterad global miljöfråga samtidigt som vi upplever ett nytt land och en kultur. Det blir inte mer berikande än det! Chesapeake Bay är ett studielaboratorium för stora delar av våra kurser och studenterna som är med här har lärt sig mycket om övergödningsproblemen i Chesapeake. Den här kursen visar att Östersjön står inför liknande problem. Det finns mycket vi kan lära av varandra, och det är precis vad studenterna utforskar i kursen, säger läraren och forskaren Matt Royer från Penn State University.

­Förhoppningen är att kursen även ska leda till ett fortsatt och utvecklat forskningssamarbete samt undervisningsutbyte. Under hösten planeras att föreläsningar ska ges via videolänk mellan universiteten under en kurs som ges av institutionen för mark och miljö.

Ett seminarium på KSLA om jämförande miljöarbete

Parallellt med kursen organiserades även ett symposium om Östersjön och Chesapeake Bay på KSLA i Stockholm den 20:e maj. Kevin Bishop, Vice rektor för fortlöpande miljöanalys på SLU, invigde seminariet tillsammans med Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. Läs mer om seminariet här.

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se