SLU-nyhet

Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval 2019

Publicerad: 06 maj 2019

En ny upplaga av "Stråsäd, Trindsäd, Oljeväxter - Sortval 2019" har kommit ut.

I rapporten redovisas de senaste resultaten från sortprovningen i stråsäd, trindsäd, oljeväxter och majs inom hela Sverige.

I flertalet fall presenteras 2018 års resultat mot bakgrunden av de senaste fem årens provningsresultat.

Absolut och relativ avkastning redovisas. Dessutom lämnas kortfattade uppgifter om andra sortegenskaper, t.ex. stråstyrka, mognadstid, rymdvikt, tusenkornvikt, proteinhalt och resistensförhållanden.

Sorternas odlingsvärde i olika delar av landet kommenteras, och detta bör kunna ge läsaren en uppfattning om de för olika områden och speciell odlingsinriktning bäst lämpade sorterna.

Rapporten

Hagman J, Halling M A, Barrlund M och Larsson S (2019). Stråsäd Trindsäd Oljeväxter. Sortval 2019. Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Rapporten är fri att ladda hem här.

Den kan även beställas gratis hos: Hushållningssällskapet Försäljning / HIR Skåne, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred, Telefon 010-476 20 00, mobil 0708-81 66 11, Mejl: Thomas.Linne@hushallningssallskapet.se.

Författarna

Jannie Hagman, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Magnus A Halling, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala

Malin Barrlund, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, Umeå

Staffan Larsson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala


Kontaktinformation

Magnus Halling, forskningsledare
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
magnus.halling@slu.se 018-671429, 070-3211094

Sidansvarig: Anneli.Lundkvist@slu.se