SLU-nyhet

”Ökade utsläpp när vi ska äta mer ekologiskt”

Publicerad: 31 maj 2019

Stora delar av den eko-certifierade växthusproduktion som finns i Sverige i dag riskerar utslagning, skriver tre SLU-forskare, Karl-Johan Bergstrand, Håkan Asp och Malin Hultberg på SvD Debatt.

”De nya reglerna kräver odling direkt i marken, vilket riskerar att, i växthusproduktion, leda till växtföljdsproblem, ökad förekomst av rotsjukdomar, och större problem med att uppnå jämn växtnäringstillgång. Sammantaget leder detta till sämre avkastning och lönsamhet. Frågan är vad man egentligen vill uppnå med de nya reglerna”, frågar de tre.

”Det hela är inte alls baserat på några vetenskapliga grunder, utan på en romantisk föreställning om att ekoodling måste ske i kontakt med ´moder jord´. Det är också viktigt att vara medveten om att dessa nya regler gynnar produktionen i Sydeuropa på bekostnad av den nordeuropeiska produktionen. De ökade målsättningarna för ekokonsumtion i offentlig sektor riskerar alltså att leda till ökade transporter av produkter från södra till norra Europa, vilket knappast kan vara andemeningen med ökad ekologisk konsumtion”, konstaterar skribenterna.

”Fortfarande finns inga krav på mätbar resurseffektivitet inom ekoodling. Nyligen lanserades konceptet ´Eko 3.0´. Detta koncept innefattar bland annat utbredd omställning och ´förbättrad prestanda´, vilket rimligen måste tolkas som bättre avkastning per arealenhet. Hur detta ska kunna uppnås när möjligheterna att använda modern odlingsteknik begränsas är en gåta. Vi skulle vilja föreslå att i stället snarast möjligt gå vidare till Eko 4.0. I Eko 4.0 står resurseffektivitet och låga utsläpp i fokus. I Eko 4.0 utgår inte regelverket från tyckande och troende, utan från vetenskap och fakta”, skriver debattörerna.

https://www.svd.se/okade-utslapp-nar-vi-ska-ata-mer-ekologiskt