SLU-nyhet

Utmärkelse för SLU-professor

Publicerad: 14 maj 2019

Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, får utmärkelsen Träkronan av skogsägarföreningen Mellanskog.

Mellanskog delar varje år ut priset Träkronan till en aktör som främjar skogsägandet och skogsnäringen.

I år har styrelsen beslutat att tilldela priset till Tomas Lundmark, professor vid institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU. Priset består av ett konstverk av Jörg Jeschke.

Motivering:
Tomas Lundmark har under många år oförtröttligt arbetat för att synliggöra den brukade skogens roll för ett framtida fossiloberoende samhälle. Genom saklighet, kunskap, humor och en stor pedagogisk skicklighet lyckas han förmedla sina viktiga forskningsresultat till både breda samhällsgrupper och beslutsfattare, såväl i Sverige som internationellt. Det gör Tomas Lundmark till en mycket värdig mottagare av Mellanskogs utmärkelse Träkronan 2019.


Kontaktinformation

Tomas Lundmark, Professor
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, gemensamt
tomas.lundmark@slu.se, +46907868480, +46706317412