SLU-nyhet

Så ska vi använda skogen – vad säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog?

Publicerad: 07 maj 2019

De privata skogsägarna sitter på hälften av skogsarealen och 60 % av tillväxten. I ett läge där fler behöver skogsråvara spelar det stor roll hur dessa 330 000 skogsägare agerar.

Skogsägareföreningen Mellanskog äger själva industri och har ett starkt intresse av att skogen brukas. Men inte ens en tredjedel av föreningens medlemmar har mer än 10 % av sin inkomst från skogsfastigheten och allt fler bor i stan. Från industrins sida finns en oro för att de svenska skogsägarna kommer att bli allt passivare. Det har redan skett i Norge och Finland. Men Matts Söderström – skogschef på Mellanskog och själv skogsägare – är inte orolig:
– Vet vi bara att om äganderätten gäller så kommer många att investera mera i sin skog, säger han. Men vi måste få skörda det vi sår, just nu råder osäkerhet runt EU:s artskyddsdirektiv och äganderätten. Det måste få en lösning.
– Trots detta, och trots att mycket få skogsägare satsar på mera kraftfulla tillväxthöjande åtgärder som gödsling och främmande trädslag, så har vi sett en stor förbättring av tillväxtarbetet – många skogsägare som samtidigt gör många små förbättringar. Vi markbereder fler hyggen, vi planterar förädlade plantor. Det ger tätare, mer snabbväxande skogar.
– Och nu digitaliseras skogen. Hela landets skogsmark är skannad från luften, vi har utmärkta data om både skogen och terrängen. Information från skördarna ger oss data om trädens tillväxtförutsättningar och virkesegenskaper. Det leder på sikt till mera precis och effektiv skogsodling där vi drar nytta av t.ex. digitala markkartor, satellitbilder och skördardata för att anpassa odlingsåtgärderna till markens tillväxtmöjligheter i hög upplösning.
– Digitaliseringen ger oss skogsrådgivare möjlighet att göra beslutsunderlagen levande och tillgängliga, även om allt färre bor nära sin skog. Vi hjälper skogsägarna att visualisera sin fastighet
med data och bilder – och genom årliga skogsbokslut, där skogen följs utifrån hur investeringarna resulterar i värdetillväxt.


Vad tror du om möjligheterna att få skogsägarna att investera i mera potenta tillväxtåtgärder?
– Gödsling är svår att få ekonomi på när ytorna är små och utspridda, och främmande trädslag i stor skala har mest lockat stora skogsbolag med egna massabruk. Men skogsboksluten blir en inspiration, tror jag.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se