SLU-nyhet

Så ska vi använda skogen – vad säger Ulf Larsson, koncernchef i SCA?

Publicerad: 07 maj 2019

SCA gör nu stora satsningar på massa och papper i Obbola och Östrand. Samtidigt utreds möjligheterna till omfattande biodrivmedelsproduktion av biprodukter från massabruken.

Vi söker alltid lönsamma affärer och tror att det här är en god kombination av lönsam tillväxt och ett bidrag till den gröna omställningen. Utgångspunkten är förstås vår industriella struktur, och då handlar det främst om biodrivmedel av svartlut, men det beror ju på hur affärerna utvecklas hur vi ser på råvaran i framtiden. Runt sulfatmassaproduktionen skapas möjligheter, inte minst i Östrand som blir väldigt stort. Men exakt hur det ska se ut är för tidigt att säga.

Ni är inte oroliga över fibertillgången?
– Nej, vi tittar noga på det när vi räknar på industrisatsningarna och vi måste ha en kostnadseffektiv råvaruförsörjning. Vi har en självförsörjningsgrad på 55 % och måste göra det vi kan för tillväxten på vår egen mark – säkerställa föryngringarna, jobba med bra plantmaterial, hålla älgstammen i schack... men också jobba med gödsling där vi kan och använda nya trädslag som kan bidra till en ökad tillväxt.
– Men vi måste också jobba effektivare med naturvården. Vi avsätter själva 21 % av skogsmarken idag, och jag säger: det är för mycket! Vi hanterar det slarvigt idag. Vi kan avsätta 1000 hektar och vänta på att blixten ska slå ned, men vi kan också bränna fem hektar och skapa effektiv naturvård.

Vilka förväntningar har ni på politikerna?
– Om politikerna vill se en omställning till ett hållbart samhälle så måste de hjälpa till med förutsättningarna, vi måste ha långsiktiga spelregler och konkurrensneutralitet.
– Infrastruktursatsningar förväntar vi oss mera av, idag satsar vi bara 60 procent av vad vi gjorde på 60-talet i relation till BNP. Och när det gäller råvaruförsörjningen så hoppas vi att politikerna inte ska fingra mer på äganderätten, så att vi kan utnyttja skogstillväxten.
– Om inte vi kan få råvarubalans så kommer inte heller industrin att växa. De stora nordiska industrisatsningarna kommer efter en lång period av stängningar som frigjort råvara, men strukturrationalisering räcker inte om vi sitter fast i gamla normer om skydd av skog. Det är välskött skog som binder kolet, det är med fiber vi ersätter fossila material och vi kan bli effektivare i naturvården. Självklart ska vi säkra mångfalden, men nu har vi gått ett steg för långt.

Fakta:

Den här texten är hämtad från Future Forests tidning Skog & framtid som publicerades i juni 2018.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se