SLU-nyhet

Vinteröverlevnad hos rovkvalster som används mot skadedjur undersöks

Publicerad: 28 maj 2019
clara.png

I växthus och i bärodlingar på friland används ofta rovkvalster mot trips, sorgmyggor och kvalster som skadar grödorna. Men vad händer om rovkvalster som inte vanligtvis bor i Sverige lyckas etablera sig i landet? Nu undersöker agronomstudenten Clara Kjellström om de importerade rovkvalstren kan överleva den svenska vintern.

Rovkvalster har använts sedan 80-talet i Sverige för att bekämpa skadedjur som trips och kvalster, både i odlingar med grönsaker, bär och prydnadsväxter.

Naturvårdsverket godkänner nematoder, insekter och spindeldjur

Under 2019 införs ett nytt system för ansökan och godkännande av arter att använda som biologiska bekämpningsmedel i Sverige. Naturvårdsverket har tagit över ansvaret att godkänna nematoder, insekter och spindeldjur för användning som biologiska bekämpningsmedel från Kemikalieinspektionen.

– Idag är fyra arter rovkvalster godkända för användning i växthus och i tre av fallen på friland, men två av dem har bara ett tidsbegränsat godkännande fram till december 2022.För att dessa arter ska kunna bli godkända på längre sikt krävs bland annat bättre kunskap om vilka vintertemperaturer de egentligen klarar. Det avgör förstås om dessa arter kan etablera sig i Sverige säger Mattias Jonsson, föreståndare för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC, vid SLU.

clara-mikroskop.png
Clara undersöker rovkvalster i lupp. Foto: Cajsa Lithell.
rovkvalster.png
Mikroskopbild av mundelarna på rovkvalstret Stratiolaelaps scimitus. Foto: Captainpixel, Wikipedia. CC 4.0.
clara-frys.png
Här hamnar rovkvalster i burkar i ett skåp där temperaturen gradvis kommer gå ned till – 20 grader för att simulera vinterförhållanden. Kommer rovkvalstren överleva? Foto: Cajsa Lithell.

Clara Kjellström studerar tredje året på agronomprogrammet mark/växt på SLU i Uppsala. Hon gör sitt kandidatarbete på SLU i samarbete med Naturvårdsverket med Mattias Jonsson som handledare.

– Jag tycker det är jätteintressant med biologisk bekämpning som en del av ett integrerat växtskydd. Det blir allt viktigare i takt med att klimatförändringarna ökar skadegörartrycket och att användningen av kemiska medel begränsas. Dessutom är det mycket trevligare för odlarna att arbeta med biologiska medel än kemiska. När det var dags för kandidatarbete ville jag gärna göra något som relaterar till biologisk bekämpning, säger Clara.

Kan rovdjurskvalster överleva en svensk vinter?

I sitt kandidatarbete undersöker Clara vinteröverlevnaden hos de jordlevande rovdjurskvalstren Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris. S scimitus användas mot sorgmyggor och trips och Neoseiulus cucumerismot trips och kvalster.

Stratiolaelaps scimitus gör jag både praktiska försök med och studerar litteratur, medan Neoseiulus cucumeris blev en ren litteraturstudie. De senare var pyttesmå och hade exakt samma färg som substratet de kom i när vi beställde rovkvalstren. De var helt enkelt omöjliga att jobba med i det här korta projektet, förklarar Clara.

Hur blir resultatet av Claras studie?

– Det verkar som att Stratiolaelaps scimitus dör redan vid 5–10 minusgrader, avslutar Clara.

Förutom att studera till agronom är Clara redaktör på studenttidningen Ultunesaren. I sommar kommer hon att praktisera på Jordbruksverket.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se