SLU-nyhet

Core principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions

Publicerad: 24 juni 2019
NBS_ill.jpg

Ramverket “Nature-Based Solutions” är en metod för naturvård inom IUCN (International Union for Conservation of Nature), som länkar samman naturvårdsåtgärder med människors välbefinnande. NsB är ett paraplybegrepp som är tänkt att erbjuda principer och standarder för en rad olika åtgärder och metoder i arbetet med hållbar utveckling, som restaurering, anpassning till klimatförändringar och riskhantering.

En artikel om Nature Based Solutions är publicerad i Environmental Science & Policy: "Core principles for successfully implementing and upscaling Nature-based Solutions".

Läs mer om artikeln på vår engelska websida.


Kontaktinformation