SLU-nyhet

Enheten för skogligfältforskning lanserar ny version av Silvaboreal

Publicerad: 14 juni 2019
Screenshot_Silvaboreal_mobile_20190614.jpg

Enheten för skoglig fältforskning nylanserar idag Silvaboreal, en databas som innehåller över 3800 skogliga fältförsök från 35 olika organisationer. Silvaboreal har funnits sedan tidigt 2000-tal och började visa sin ålder, så det var dags för ett ansiktslyft och en uppdatering av den underliggande infrastrukturen.

Uppdateringen har varit ett myndighetsöverskridande projekt med SLU, Skogsstyrelsen och SkogForsk i spetsen. De stora skogsbolagen har också fått flika in med kommentarer på det nya systemet.

Tillsammans med Skogforsk är SLU huvudansvarig för utvecklingen av databasen. SLU och Skogforsk har ca 1 600 registrerade långsiktiga, aktiva fältförsök vardera. Därutöver har skogsbolagen även registrerat egna försök. Tillsammans täcker försöken in ett stort antal frågeställningar kopplade till en rad olika skogs- och naturvetenskapliga ämnesområden. De äldsta försöken är från början av 1900-talet, och många av försöken ingår i långa tidsserier och i mer eller mindre omfattande försöksserier med spridning över hela landet. Materialet är mycket värdefullt och på flera sett unikt, såväl nationellt som internationellt.

https://www.silvaboreal.com/

Sidansvarig: kim.lindgren@slu.se